Pro Ed Academie

School Details

Pro-Ed Academie Image

Pro-Ed Academie

Pro-Ed Akademie het in Januarie 1995 met 17 leerlinge sy deure geopen in die gebou wat destyds bekend gestaan het as die AGS Filadelfia Kerk (deesdae genoem Villa Wiese). Omdat die skool begin is vanuit die AGS gemeente deur die plaaslike pastoor, Pastoo